Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenik za informiranje:

Maša Šarar Nežić, dipl.iur., tajnik
Kontakti:
Pomorski fakultet u Rijeci, 51 000 Rijeka, Studentska 2
tel.: 051/338 411
e-mail: masa@pfri.hr

pdf_small Katalog informacija PFRI

pdf_small Zahtjev za pristup informacijama

pdf_small Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

pdf_small Odluka o imenovanju službenika za informiranje

pdf_small Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu