Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  BRODOSTROJARSTVO I TEHNOLOGIJA POMORSKOG POMETA


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

OPIS KOLEGIJA

Dokument Opis kolegija

IZVEDBENI PLAN

Dokument Opis kolegija

IZVEDBENI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA

Dokument Opis kolegija

UPUTE ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA

Koraci odabira mentora putem Studomata   Obavijest o odabiru mentora

RED PREDAVANJA

ZIMSKI SEMESTAR (I)

     

Pr.

Vj.

ECTS
1. Dr.sc. Tibor Poganj PRIMIJENJENA MATEMATIKA
2
2
6
2. Dr.sc. Ines Kolanović METODOLOGIJA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA
2
0
4
3. Dr.sc. Dragan Martinović PRIMIJENJENA TERMODINAMIKA I TERMOTEHNIKA
3
1
6
4. Dr.sc.  Ivica Šegulja NUMERIČKE METODE U INŽENJERSTVU
3
2
7


U I. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 7 ECTS bodova.

     

Pr.

Vj.

ECTS
1. Dr.sc. Lovro Maglić MORSKE TEHNOLOGIJE 2 1 6
2. Dr.sc. Ana Perić Hadžić UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 2 1 5
3. Dr.sc. Borna Debielić FINANCIRANJE U POMORSTVU 2 0 4
4. Dr.sc. Predrag Kralj RASHLADNI SUSTAVI KONTEJNERA 2 1 4


LJETNI  SEMESTAR (II)

     

Pr.

Vj.

ECTS
1. Dr.sc. Ivica Šegulja SUSTAVI ODRŽAVANJA 2 0 5
2. Dr.sc. Radoslav Radonja EKOLOGIJA U POMORSKOM PROMETU 2 1 5
3. Dr.sc. Dean Bernečić BRODSKI PRIJENOSNICI SNAGE 2 0 5
4. Dr.sc. Radoslav Radonja ENERGETSKI SUSTAVI 3 1 6


U II. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 9 ECTS bodova.

     

Pr.

Vj.

ECTS
1. Dr.sc. Vlado Frančić MEĐUNARODNI SUSTAV POMORSKE SIGURNOSTI 2 1 5
2. Dr.sc. Goran Vukelić PRIMJENA NUMERIČKIH METODA U INŽENJERSTVU 1 4 6
3. Dr.sc. Goran Vukelić
Dr.sc. Dean Bernečić
ZAVARIVANJE I ISPITIVANJE MATERIJALA 2 2 5


ZIMSKI SEMESTAR (III)

 

Pr.

Vj

ECTS

1. Dr.sc. Marko Valčić AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PLOVNIM OBJEKTIMA 2 2 6
2. Dr.sc. Radoslav Radonja PROCESNI BRODSKI SUSTAVI 2 1 5
3. Dr.sc. Dragan Čišić
MODELIRANJE I SIMULACIJA 2 2 6
4. Dr.sc. Ivica Šegulja PROPULZIJSKA ENERGETIKA U POMORSTVU 2 1 6


Izborni kolegiji u III semestru:

 

Pr.

Vj

ECTS

1. Dr.sc. Vinko Tomas UPRAVLJANJE TEHNIČKIM SUSTAVIMA 2 1 5
2. Dr.sc. Predrag Kralj KOGENERACIJSKA POSTROJENJA 2 1 5
3. Dr.sc. Axel Luttenberger POMORSKO RADNO PRAVO 2 0 4
4. Dr.sc. Đani Mohović UPRAVLJANJE RIZIKOM U POMORSTVU 3 1 5


LJETNI SEMESTAR (IV)

 

Pr.

Vj

ECTS

1.   IZRADA DIPLOMSKOG RADA     15


U IV. semestru student bira izborne kolegije u vrijednosti od najmanje 15 ECTS bodova:

 

Pr.

Vj

ECTS

1. Dr.sc. Jasmin Ćelić INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI 2 2 5
2. Dr.sc. Radoslav Radonja  OPTIMIZACIJA BRODSKOG POGONA 2 1 5
3. Dr.sc. Predrag Kralj
Dr.sc. Dean Bernečić
NAPREDNA DIJAGNOSTIKA BRODSKIH PROCESA 1 3 5
4. Dr.sc. Jakov Karmelić MEĐUNARODNO POMORSKO POSLOVANJE 2 1 5


Studenti u III. I IV. semestru osim navedenih izbornih predmeta, uz prethodnu suglasnost Zavoda za brodsko strojarstvo i energetiku, mogu upisati i po jedan izborni predmet s drugih studija (Fakulteta ili Sveučilišta).